Spotkanie ze strażakami OSP

Dnia 1 października odbyło się spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielsku. Przybyli goście zaprezentowali sprzęt, którym posługują się w swojej pracy, sposoby udzielania pomocy poszkodowanym, także wzbogacili wiedzę dzieci nt. unikania zagrożeń.

Ogromną radość sprawiło Przedszkolakom bezpośrednie poznanie wozu strażackiego. Dziękujemy za moc wrażeń!