Przedszkole Chatka Puchatka Osielsko

Rozkład dnia

6:30 – 8:00 Rozmowy indywidualne i zabawy w małych zespołach wynikające  z zainteresowań dzieci. Swobodna zabawa rozwijająca umiejętność współdziałania w zespole, zabawy i ćwiczenia integracyjne. Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia.
8:00 – 9:00 Ćwiczenia i zabawy ruchowe, zabawy inscenizowane przy piosence, integracyjne. Czynności higieniczno – porządkowe, pierwsze śniadanie. Wdrażanie do zasad kulturalnego spożywania posiłków ( aktywności prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim).
9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjno – wychowawcze (prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim) wynikające z realizacji przyjętego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność językową,  matematyczną, przyrodniczą, artystyczną i ruchową dzieci.
10:00 – 11.00 Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym umożliwiające kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków zdrowotnych. Spacery, wycieczki oraz zabawy ruchowe. Obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku (prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim). Prace porządkowe i ogrodnicze. Realizacja dodatkowych projektów edukacyjnych.
11:00 – 11.30 Zabawy edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające twórczą postawę i ekspresje dzieci.
11:30 – 12:30 Czynności higieniczno – porządkowe, obiad. Wdrażanie do zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania (aktywności prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim).
12:30 – 13:30 Relaksacja dzieci: muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela. Odpoczynek w grupie Słodkie Maleństwa. Bajkoterapia w j. angielskim. Zajęcia pozwalające dzieciom na doskonalenie pożądanych umiejętności i nawyków.
12:30 – 14:00 Zajęcia dodatkowe (zgodnie z planem) rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy konstrukcyjne, badawcze, eksperymenty. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności, doskonalenie indywidualnych możliwości wychowanków.
14:00 – 14:45 Czynności higieniczno – porządkowe, podwieczorek. Wdrażanie do zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
14:45 – 17:00 Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowo – rekreacyjnego. Zabawy w kącikach zabaw wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna  z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia. Prace porządkowe  i czynności organizacyjne w sali. Podsumowanie dnia i planowanie dnia następnego.