Diagnoza przedszkolna w grupie „Mądre Sowy”

W czwartek 20 października od godz. 15.00 odbędą się rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci z grupy „Mądre Sowy”.  Spotkanie ma na celu przekazanie informacji wstępnej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.