Międzygrupowy Przegląd Ekologiczny

„… bo my jesteśmy Ekostrażnikami i chcemy zadbać o nasz piękny świat…”

Dbając o wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia dnia 23 listopada  odbył się w naszym przedszkolu Międzygrupowy Przegląd Ekologiczny.

Dzieci ze wszystkich grup przygotowały inscenizacje o tematyce ekologicznej, które zaprezentowały kolegom i koleżankom.