Zabawy z cyklu „Kodowanie na dywanie”

Rozwijanie kompetencji matematycznych jest niezwykle ważne w każdym wieku, a zwłaszcza w edukacji przedszkolnej. Dlatego dzieci we wszystkich grupach często ćwiczą „Kodowanie na dywanie”, pogłębiając  swoje umiejętności oraz trenując spostrzegawczość.