Drzwi otwarte w grupie „Mądre Sowy”

W środę 27 października odbędą się rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci z grupy „Mądre Sowy”.  Spotkanie ma na celu przekazanie informacji wstępnej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.