Diagnoza przedszkolna w grupie „Mądre Sowy”

W środę 27 kwietnia od godz. 15.15 odbędą się rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci z grupy „Mądre Sowy”.  Spotkanie ma na celu przekazanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.