Spotkanie z Mamą
Dodano 2020-01-06

Jednym z gości dzieci z grupy Kubusie Puchatki była również Mama Oliwki, z którą dzieci wspólnie przygotowały śliczne szopki.


  Urodzinki miesiąca
Dodano 2020-01-09

W tym miesiącu będziemy obchodzić urodzinki:

Słodkie Maleństwa - Antosia Ch., Olusia

Kubusie Puchatki - Julka, Mateuszka, Kubusia

Wesołe Tygryski - Bartka, Zuzi 
  2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
  Zgłoszenie do przedszkola:
Word PDF
Zajęcia dodatkowe: Powrót do strony głównej“Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”
G. Doman

Praca z dziećmi w Przedszkolu Chatka Puchatka opiera się na:

Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN,
Programach wychowania przedszkolnego,
Programach własnych tworzonych przez nauczycieli,
Zadaniach do rocznej pracy placówki zawartych w Koncepcji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na dany rok szkolny.

Programy , które wykorzystujemy w planowaniu i realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego:

“Od przedszkolaka do pierwszaka" - I. Broda,
“Nasze przedszkole” - M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska,

“Kamyczkowe rady" - Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia -
B. Kalmanowicz, B. Lauba, B. Papierz, A. Sowińska,


Nauczyciele w swojej pracy stosują różnorodne metody i techniki aktywizujące na których bazują w codziennym oddziaływaniu edukacyjno-wychowawczym, są to:

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Założeniem metody jest integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, stymulowanie rozwoju psychomotorycznego. Jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. Prowadzi do kształcenia zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną.
Dziecięca matematyka wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. Metoda ta jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku
i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia
i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji
w przestrzeni, uczy się konstruowania gier.
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Założeniem metody jest wykorzystanie ruchu, dotyku, wzajemnych relacji fizycznych, emocjonalnych
i społecznych do pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Podstawowymi jej założeniami jest nabywanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i sprawności ruchowej, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałanie
i nawiązywanie kontaktów. Dziecko działając i wykorzystując przestrzeń staje się bardziej aktywne, twórcze i radosne.
Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona. Amerykański pedagog opracował proste ruchy, które aktywizują połączenia nerwowe w całym ciele i mają na celu zintegrowanie pracy mózgu. Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej. Ruchy, które uczą myśleć - to oparta na podstawach neurofizjologii metoda wspomagania nauczania
i korygowania dysfunkcji rozwojowych.
Pedagogika zabawy Klanza. To tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, dają ujście nagromadzonym emocjom. Wyzwalają aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości.

Nauczyciel, dążąc do uzyskania w pracy z dziećmi jak najlepszych wyników, musi poszukiwać optymalnych rozwiązań: metod, form, środków edukacyjnych. Nie wolno mu zapominać o tym, że w każdej sytuacji edukacyjnej bierze udział dziecko i to jego dobro oraz rozwój stanowią wartość nadrzędną

Przedszkole Chatka Puchatka realizuje przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim:

“KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" - program ekologiczny.
“CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE" - Program czytelniczy Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

  Przedszkole Niepubliczne
Chatka Puchatka

Ul. Bałtycka 19,
86-031 Osielsko


Telefony kontaktowe:
506 260 519, (052) 381 37 76
Nasz adres e-mail:
kontakt@chatka-puchatka.com
  Formularz szybkiego zapytania!
Napisz do nas:

Imię Nazwisko
Telefon, adres e-mail
Temat, treść zapytania
Aktualności | Ogłoszenia | Chatka Puchatka | Oferta | Galerie | Kontakt
Copyright (c) 2014 Chatka Puchatka. Wszystkie prawa zastrzeżone.