WARSZTATY EKOLOGICZNE
Dodano 2018-02-08

W poniedziałek 5 lutego odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty ekologiczne nt. "Zimowe zwyczaje zwierząt". Pani ze Stowarzyszenia Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej zaprezentowała dzieciom wiele ciekawych eksponatów, które dostarczyły przedszkolakom znaczący zasób wiedzy na temat przyrody oraz różnych gatunków zwierząt. Bardzo dziękujemy za spotkanie!


  UROCZYSTOŚĆ KUBUŚ PUCHATEK GÓRAL NA SCHWAŁ, ZAPRASZA DZIECI NA FERII SZAŁ
Dodano 2018-01-31

Dnia 19 lutego o godz. 10.00 odbędzie się uroczystość pt. "Kubuś Puchatek góral na schwał, zaprasza dzieci na ferii szał".


  2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
  Zgłoszenie do przedszkola:
Word PDF
Zajęcia dodatkowe: Powrót do strony głównej“Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”
G. Doman

Praca z dziećmi w Przedszkolu Chatka Puchatka opiera się na:

Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN,
Programach wychowania przedszkolnego,
Programach własnych tworzonych przez nauczycieli,
Zadaniach do rocznej pracy placówki zawartych w Koncepcji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na dany rok szkolny.

Programy , które wykorzystujemy w planowaniu i realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego:

“Od przedszkolaka do pierwszaka" - I. Broda,
“Nasze przedszkole” - M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska,

“Kamyczkowe rady" - Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia -
B. Kalmanowicz, B. Lauba, B. Papierz, A. Sowińska,


Nauczyciele w swojej pracy stosują różnorodne metody i techniki aktywizujące na których bazują w codziennym oddziaływaniu edukacyjno-wychowawczym, są to:

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Założeniem metody jest integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, stymulowanie rozwoju psychomotorycznego. Jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. Prowadzi do kształcenia zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną.
Dziecięca matematyka wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. Metoda ta jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku
i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia
i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji
w przestrzeni, uczy się konstruowania gier.
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Założeniem metody jest wykorzystanie ruchu, dotyku, wzajemnych relacji fizycznych, emocjonalnych
i społecznych do pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Podstawowymi jej założeniami jest nabywanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i sprawności ruchowej, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałanie
i nawiązywanie kontaktów. Dziecko działając i wykorzystując przestrzeń staje się bardziej aktywne, twórcze i radosne.
Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona. Amerykański pedagog opracował proste ruchy, które aktywizują połączenia nerwowe w całym ciele i mają na celu zintegrowanie pracy mózgu. Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej. Ruchy, które uczą myśleć - to oparta na podstawach neurofizjologii metoda wspomagania nauczania
i korygowania dysfunkcji rozwojowych.
Pedagogika zabawy Klanza. To tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, dają ujście nagromadzonym emocjom. Wyzwalają aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości.

Nauczyciel, dążąc do uzyskania w pracy z dziećmi jak najlepszych wyników, musi poszukiwać optymalnych rozwiązań: metod, form, środków edukacyjnych. Nie wolno mu zapominać o tym, że w każdej sytuacji edukacyjnej bierze udział dziecko i to jego dobro oraz rozwój stanowią wartość nadrzędną

Przedszkole Chatka Puchatka realizuje przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim:

“KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" - program ekologiczny.
“CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE" - Program czytelniczy Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

  Przedszkole Niepubliczne
Chatka Puchatka

Ul. Bałtycka 19,
86-031 Osielsko


Telefony kontaktowe:
506 260 519, (052) 381 37 76
Nasz adres e-mail:
kontakt@chatka-puchatka.com
  Formularz szybkiego zapytania!
Napisz do nas:

Imię Nazwisko
Telefon, adres e-mail
Temat, treść zapytania
Aktualności | Ogłoszenia | Chatka Puchatka | Oferta | Galerie | Kontakt
Copyright (c) 2014 Chatka Puchatka. Wszystkie prawa zastrzeżone.